Kontakt PFG

Værksted og postadresse

Nordvej , Bygning 237, Danmarks Tekniske Universitet - 2800 Kgs. Lyngby

Telefon: +45 4587 5914
E-mail : pfg@nullpfg.dk
SE-nr. : 30 32 08 83

Klubhus og flyveplads

Eskebjergvej 88B - Kaldred - DK4593 Eskebjerg

Telefon: +45 5929 1432
Startsted: +45 3027 5929

Bestyrelse og ledelse

Navn Funktion
Morten H. Bennick Formand
Jens Rytter Petersen Næstformand
Christian Lerche Kasserer
Martin H. Hansen Sekretær, PR chef
Jeppe T. Nicolaisen Supleant
Mikkel Ø. Whalgren Supleant

Foruden de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer indtræder Jens Nørkær Sørensen, professor ved DTU Wind Energy, som repræsentant for DTU.


Medlemmer med særligt tillidshverv
Navn Funktion
Lars Sverre Rasmussen Flyvechef
Søren Zebitz Nielsen Klubtræner
Hilal Erdogan PR chef
Christian Krog Madsen Webmaster
Jon Steensen Webredaktør
Niels F. Madsen Klubhusformand
Erik Trudsø Jespersen Ass. klubhusleder
Joachim Hegelund Værkstedsleder
Jeppe T. Nicolaisen Ass. værkstedsleder

Bank

ThyDirekte, reg.nr.: 9090, kontonr.: 0001589903

PBS

Betalingsservice online tilmelding External Link BS tilmeldning

PFGs PBS-nr.: 03594149

Deb. gr. nr.: 00001

Medlemskonto/kundenr. tildeles når ansøgning om medlemsskab imødekommes. Blanketten sendes til PFGs adresse på DTU.

Polyteknisk Flyvegruppe, Bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby | pfg@pfg.dk

Flyveplads: Eskebjergvej 88B, Kaldred, 4593 Eskebjerg