DTU Sport

DTU Sport er en forening, der af DTU har fået overdraget det overordnede ansvar for idrætsudøvelsen på DTU. DTU Sport hjælper under navnet DTU Airsport PFG med at fremme Flyvning på DTU, Læs mere her:

DTU Sport

Polyteknisk Flyvegruppe, Bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby | pfg@pfg.dk

Flyveplads: Eskebjergvej 88B, Kaldred, 4593 Eskebjerg