Aktiviteter

Klubben har idag omkring 65 aktive medlemmer, hovedsageligt ingeniører og ingeniørstuderende. Vi flyver fra Kalundborg Flyveplads hver weekend fra marts til slutningen af oktober. Pladsen ligger perfekt i forhold til gode flyveture ud over Sjælland og er samtidig Sjællands største svæveflyveplads. Halvøerne Røsnæs og Asnæs sørger for at der kan flyves termik meget tæt på flyvepladsen. Har du ikke selv bil eller ønsker du at køre med en anden så arrangerer vi fælles transport før hver flyvedag. På flyvepladsen har vi et stort klubhus med mulighed for at overnatte mellem lørdagens og søndagens flyvning. Vi har på DTU et værksted, hvor vi vedligeholder flyene og laver spændende projekter. For yderligere information om klubhus eller værksted

se: Klubhus og Værksted. Klubben har en interessant og unik historie med egne flykonstruktioner.

Se: Klubbens historie

Da svæveflyvning nu er blevet så udbredt at der er kommerciel forretning i at udvikle gode fly, kan man ikke længere konkurrere med egne konstruktioner. Derfor er alle svævefly i klubben i dag fabriksfremstillede . For yderligere information om klubbens fly.

Se Klubben/Fly

Vi ønsker stadig at bevare vores tekniske tilknytning til flyvning, og er derfor interesseret hvis ingeniørstuderende, mener at vi kan være behjælpelige med et projekt. Desuden har vi en række problemstillinger vi gerne vil have hjælp til at finde en løsning på.

Se: Klubben/Projekter.

Klubben har en del traditioner af social karakter, hvilket inkluderer faste arrangementer, som Ko-festen, der er en fest midt i vores sommerlejr, hvor vi fortærer en halv flammegrillet ko med hjælp fra venner og familie, danser lancier og nyder det dejlig sommervejr

Der udover er der væddemålsfesten, hvor mange af flyvegruppens aktive medlemmer vædder næste års middag på at de kan opfylde deres væddemål i løbet af det kommende år. Oftest er væddemålene meget ambitiøse, og der gøres en stor indsats blandt piloterne for at vinde. Gevinsten er altid æren og næste års væddemåls middag er gratis.

Væddemålene kan ses under Sport/Væddemål.

I december plejer der at være en julefrokost på værkstedet med alt hvad dertil hører.

Polyteknisk Flyvegruppe, Bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby | pfg@pfg.dk

Flyveplads: Eskebjergvej 88B, Kaldred, 4593 Eskebjerg