Priser
 • Billigt
 • 149,-/måned
 • Studiemedlemskab. Få adgang til at flyve fly, der koster mere end en BMW 5 serie
 • Danmarks billigste for studerende
 • Intet omskolingsgebyr
 • Intet indmeldingsgebyr
 • Pr. start 36 kr.
 • Maksimalt 132 kr./t for skolefly
 • Tilmeld
 • Alt du orker
 • 250,-/måned
 • For 249,- ekstra om måneden kan du flyve alt det du vil på vores fly (dog ikke TMG)
 • Gælder for ASK-13, Junior, Discus, Discus BT, Ventus og Duo Discus
 • Intet omskolingsgebyr
 • Bindende i 12 måneder
 • Pr. start 36 kr.
 •  
 •  
 • Tilmeld
 • Gå til den!
 • 2999kr.
 • Skal du have fløjet solo her og nu og få dig et S-certifikat, så er det her et super tilbud for dig
 • Ingen flyvetakster
 • Intet omskolingsgebyr
 • Ingen spilstartstakster
 • Gælder 4 måneder
 • Tilmeld

Kontingent og priser

Kontingentsatser og flyve/startafgifter gældende fra 1. maj. Nedenstående er et udsnit af de samlede takster og priser i flyvegruppens takstregulativ

Prøvemedlemskab 499 kr.

Overvejer du at komme igang som svæveflyver, men er i tvivl om det er noget for dig, kan du med fordel starte ud som prøvemedlem. Prøvemedlemskabet omfatter 5 flyveture med instruktør og dig som elev og inkluderer spilstart, personlig logblad samt midlertidig indmeldelse hos Dansk Svæveflyver Union. De 5 flyvninger skal afvikles indenfor 90 dage. Bemærk at i modsætning til andre klubber opererer PFG ikke med indskud eller omskolingsgebyrer, og svæveflyvning som sportsgren kan derfor prøves uden at det er forbundet med store udgifter.

Kontingentsatser

Som fuldgyldigt aktivt medlem i PFG betaler man et månedligt kontingent, og derudover betaler man en afgift som udregnes efter antal starter og flyvetid. Der er specielle reducerede takster for studerende.

Aktivt medlemsskab 469 kr./mrd.
Studie medlemsskab 149 kr./mrd.
Passivt medlemsskab 389 kr./år
Udlandsmedlemsskab 529 kr./år
Startafgifter
Spilstart 36 kr.
Flyslæb, PFG fly 1800 kr./tt
Flyslæb, andre fly 2400 kr./tt
Flyslæb, hjemhentning 1300 kr./tt
TMG 450 kr./tt
Skolestartspakke


Tosædede elever kan for 2999 kr, flyve ubegrænset på K-13 og Junior i april, maj, juni og juli, i alt 50 mulige flyvedage. Beløbet dækker flyvning og spilstarter i 4 måneder. Idéen er, at både nye og eksisterende tosædede elever ved at flyve næsten hver flyvedag i 4 måneder, inklusiv sommerlejr, vil kunne opnå at gå solo og blive ensædet elev i en intensiv indsats for en helt fast pris. Pakken startes enten 1. april, 1. maj, 1. juni eller 28. juni og slutter efter 4 måneder. Efter 4-månedersperioden overgås til almindeligt aktivt medlemskab.

Polyteknisk Flyvegruppe, Bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby | pfg@pfg.dk

Flyveplads: Eskebjergvej 88B, Kaldred, 4593 Eskebjerg