Simulator

I pfg har vi en svævefly simulator kaldet Polyt S, som er konstrueret af den forreste del af kroppen fra en Jantar for at give en bedre forsnemmelse af at sidde i et svævefly. Styregrejerne er forbundet til elektronik, som atter er forbundet til en computer. Til at simulere selve flyvningen benyttes programmet Condor, som er en dedikeret svæveflyvesimulator og derfor har en mere virkelighedtro vejrmodel end andre flysimulatorer. Pt. er alle tre ror, samt luftbremsen implementeret i simulatoren. Instrumenterne er implementeret med hobbyservoer der drejer nålene. Fremtidige planer involvere implementering af flaps- og hjulhåndtag, samt PDA så strækflyvning bedre kan trænes uden at piloten mister orienteringen. Desuden er der ønsker om motionplatform, da termikflyvning i høj grand baseres på en føling med flyet bevægelser. Yderligere er der ønske om en skærm der går rundt om piloten, idet det nuværende begrænsede synsfelt kan gøre det vanskeligt at orientere sig som pilot. Desværre kniber det med at finde nogen der har tid og mod på disse projekter. For at sikre yderlige føling med flyet kan forcefeedback i joystikket indbygges.

Simulatoren bruges i forbindelse med PR-arangementer og af piloter der ønsker at forbedre deres flyvefærdigheder, og bor til dagligt i sit eget rum på vores værksted.

Polyteknisk Flyvegruppe, Bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby | pfg@pfg.dk

Flyveplads: Eskebjergvej 88B, Kaldred, 4593 Eskebjerg